dVi 2021

Definitief gegevensmodel dVi 2021 (gepubliceerd in de Staatscourant)
In de bijlage is het definitieve gegevensmodel de Verantwoordingsinformatie 2021 (dVi) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2021 valt uiteen in de wetteli...
Di, 8 Feb, 2022 om 10:02 AM
Overzicht wijzigingen dVi 2021
Dit overzicht geeft alle wijzigingen (per hoofdstuk) in de wettelijke uitvraag van dVi 2021 ten opzichte van dVi 2020 weer.
Ma, 19 Jul, 2021 om 9:20 AM
Accountantsprotocol dVi 2021
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2021 beschikbaar. In het protocol stelt de Aw eisen aa...
Di, 18 Jan, 2022 om 12:30 PM
Inhoudelijke handleiding dVi2021 & WOZ-bezitstabel
Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties financiële en niet-financiële (verantwoordings)informatie aanleveren. Via het SBR-wonen portaal worden de...
Wo, 4 Mei, 2022 om 4:05 PM
Handleiding proces dVi2021 & WOZ-bezitstabel
In deze handleiding laten we aan de hand van schermafbeeldingen zien welke stappen u moet doorlopen voor het indienen van de dVi2021.
Wo, 30 Mrt, 2022 om 11:22 AM
Sjabloon WOZ-bezitstabel
Als u de gegevens voor de .csv-bezitstabel al heeft staan in een .csv-bestand, dan kunt u voor de controle van de gegevens het sjabloon van de WOZ-bezitstab...
Wo, 1 Jun, 2022 om 5:37 PM
Bestuursverklaring dVi 2021 (uploaden als PDF bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij...
Wo, 30 Mrt, 2022 om 11:22 AM