De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2021 beschikbaar. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks vanwege wijzigingen in regelgeving, bevindingen vanuit het toezicht, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.


Download 'Accountantsprotocol dVi 2021'


Bron: Publicatie Accountantsprotocol dVi 2021