Dit overzicht geeft alle wijzigingen (per hoofdstuk) in de wettelijke uitvraag van dVi 2021 ten opzichte van dVi 2020 weer.