dPi 2024

Gegevensmodel dPi 2024
Het gegevensmodel dPi2024 is op vrijdag 22 maart 2024 door de Stuurgroep VVIW vastgesteld. Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose i...
Do, 28 Mrt, 2024 om 9:46 AM
Overzicht wijzigingen dPi2024 (per hoofdstuk)
Het overzicht in de bijlage bevat een weergave van alle wijzigingen in het gegevensmodel dPi2024 ten opzichte van gegevensmodel dPi2023.
Do, 28 Mrt, 2024 om 9:47 AM
Inhoudelijke handleiding dPi 2024
De inhoudelijke toelichting gaat in op de belangrijkste onderdelen van de dPi 2024 en de wijzigingen in de gegevensuitvraag ten opzichte van voorgaand jaar.
Do, 28 Mrt, 2024 om 2:17 PM
Handleiding werking portaal dPi 2024
In deze handleiding werking van portaal van SBR-wonen voor dPi 2024 leggen wij stapsgewijs uit hoe het portaal werkt. Het gaat om de volgende stappen: - al...
Do, 28 Mrt, 2024 om 2:17 PM
Input t.b.v. voorgenomen wijzigingen dPi2024
Voor de dPi2024 willen de convenantpartijen graag nog waardevolle input halen vanuit de sector. Naar aanleiding van de input vanuit de Expertgroep en overle...
Vr, 9 Feb, 2024 om 2:48 PM
Gegevensdefinities
Met gegevensdefinities wil SBR-wonen de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie in de gegevensopvraag dPi en dVi verder verbeteren en het proces van...
Do, 14 Mrt, 2024 om 12:15 PM