Het gegevensmodel dPi2024 is op vrijdag 22 maart 2024 door de Stuurgroep VVIW vastgesteld. Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. 


In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2024 ten opzichte van de dPi2023. 


Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomie. Volgens planning zal de alfa taxonomie in mei worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers. Publicatie van het gegevensmodel dPi2024 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden.