Het overzicht in de bijlage bevat een weergave van alle wijzigingen in het gegevensmodel dPi2024 ten opzichte van gegevensmodel dPi2023.