Voor de dPi2024 willen de convenantpartijen graag nog waardevolle input halen vanuit de sector. Naar aanleiding van de input vanuit de Expertgroep en overleg omtrent 'realistisch begroten' hebben de convenantpartijen nog enkele punten nader beschreven in bijgevoegd document. Het verzoek aan jullie is om uiterlijk vóór 22 februari eventuele opmerkingen/aanvullingen te delen via onze Servicedesk.