dPi 2023

Gegevensmodel dPi 2023
Het gegevensmodel dPi2023 is op donderdag 23 maart 2023 door de Stuurgroep VVIW vastgesteld. Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose...
Ma, 6 Nov, 2023 om 3:00 PM
Overzicht wijzigingen dPi2023 (per hoofdstuk)
Het overzicht in de bijlage bevat een weergave van alle wijzigingen in het gegevensmodel dPi2023 ten opzichte van gegevensmodel dPi2022.
Ma, 27 Mrt, 2023 om 4:13 PM
Gegevensdefinities
Met gegevensdefinities wil SBR-wonen de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie in de gegevensopvraag dPi en dVi verder verbeteren en het proces van...
Do, 28 Sep, 2023 om 9:21 AM
Inhoudelijke handleiding dPi 2023
De inhoudelijke toelichting gaat in op de belangrijkste onderdelen van de dPi 2023 en de wijzigingen in de gegevensuitvraag ten opzichte van voorgaand jaar.
Do, 28 Sep, 2023 om 9:20 AM
Handleiding werking portaal dPi 2023
In deze handleiding werking van portaal van SBR-wonen voor dPi 2023 leggen wij stapsgewijs uit hoe het portaal werkt. Het gaat om de volgende stappen: - al...
Do, 28 Sep, 2023 om 9:21 AM
Leidraad Meerjarenbegroting en dPi2023
Het maatschappelijk presteren van corporaties ligt in de komende jaren met de krapte op de woningmarkt en de voorgenomen Wet Versterking Regie op de Volksh...
Do, 28 Sep, 2023 om 9:24 AM
Bestuursverklaring dPi 2023 (let op geen afzonderlijke upload als bijlage)
De bestuursverklaring is vanaf de dPi2023 een onderdeel van het gegevensmodel. Dit betekent dat er geen afzonderlijke upload van de bestuursverklaring is.
Do, 28 Sep, 2023 om 9:27 AM