Het overzicht in de bijlage bevat een weergave van alle wijzigingen in het gegevensmodel dPi2023 ten opzichte van gegevensmodel dPi2022.