Met gegevensdefinities wil SBR-wonen de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie in de gegevensopvraag dPi en dVi verder verbeteren en het proces van de gegevensopvraag voor corporaties efficiënter maken. De methodiek sluit aan bij de methodiek van CORA en VERA.

Uitgangspunt is dat de definities aansluiten bij de gegevensregistratie binnen de primaire processen van de corporaties. Hierdoor kan de aanlevering van gegevens uit de dPi (en in een later stadium ook de dVi) kwalitatief beter en efficiënter plaatsvinden. Eenduidige en betrouwbare gegevens zijn van groot belang voor de kwaliteit en een belangrijke bouwsteen om system-to-system aanlevering op termijn mogelijk te maken.

De definities zijn te vinden onder Gegevensdefinities. Opmerkingen over de definities, kunt u melden via de Servicedesk.