De bestuursverklaring is vanaf de dPi2023 een onderdeel van het gegevensmodel. Dit betekent dat er geen afzonderlijke upload van de bestuursverklaring is.