Uitgangspunten en parameters

Saneringsheffing en obligo dPi2024
De communicatie van de in te rekenen saneringsheffing en obligoheffing werd normaliter gecombineerd met de leidraad, maar vindt nu afzonderlijk plaats. Op d...
Ma, 18 Mrt, 2024 om 2:24 PM
Leidraad economische parameters dPi 2023
De leidraad economische parameters ten behoeve van dPi2023 is door Aw gepubliceerd.   Deze publicatie geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van enkele...
Ma, 31 Jul, 2023 om 3:56 PM
Actualisatie gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordelen de risico's van corporaties op basis van een gezamenlijk beoor...
Ma, 26 Sep, 2022 om 3:06 PM
Dashboard met data over woningcorporaties
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het dashboard geactualiseerd dat visueel inzicht geeft in onderwerpen die van belang zijn voor de sturing van cor...
Ma, 26 Sep, 2022 om 3:05 PM