De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het dashboard geactualiseerd dat visueel inzicht geeft in onderwerpen die van belang zijn voor de sturing van corporaties. In het dashboard zijn de cijfers beschikbaar uit de jaarlijkse prognose- en verantwoordingsinformatie die woningcorporaties moeten aanleveren bij de Aw. De Aw maakt deze informatie ook grotendeels actief openbaar via open data.


In het dashboard van de Aw kan een corporatie een vergelijking maken per onderdeel met de woningmarktregio, corporaties onderling, grootteklasse en afgezet tegen het gemiddelde van Nederland. Hierdoor is het mogelijk om verdiepende analyses uit te voeren. De informatie is per pagina te downloaden. Zie bron: Dashboard met data over woningcorporaties