De communicatie van de in te rekenen saneringsheffing en obligoheffing werd normaliter gecombineerd met de leidraad, maar vindt nu afzonderlijk plaats. Op de website van het WSW volgt meer informatie over deze onderwerpen in relatie tot dPi 2024.