Wet- en regelgeving

Handleiding toepassen functionele indeling W&V 2023
Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de win...
Do, 30 Nov, 2023 om 10:25 AM
Handleiding toepassen functionele indeling W&V 2022
Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de win...
Ma, 12 Sep, 2022 om 4:52 PM
Huurtoeslagparameters 2022 bekend
De bedragen van de inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag voor het jaar 2022 zijn bekend. Ieder jaar worden deze bedragen per 1 januari geïndexeerd. Zo kan he...
Ma, 26 Sep, 2022 om 2:49 PM
MG 2022-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023
Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2022 en tot en met 30 juni 2023, inclusief: de toegestane huurverhoging in de vrije sector pe...
Ma, 26 Sep, 2022 om 2:44 PM
MG 2021-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022
Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2021 en tot en met 30 juni 2022, inclusief: de huurbevriezing per 1 juli 2021 in de sociale h...
Wo, 6 Okt, 2021 om 9:59 AM
Woningwet
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de ministeriële regeling in werking getreden. De Wonin...
Ma, 26 Sep, 2022 om 2:51 PM
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV)
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) In het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015 zijn de spelregels voor woningc...
Ma, 26 Sep, 2022 om 2:52 PM
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) 2015
Met de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) 2015 wordt uitwerking gegeven aan de Woningwet en het BTIV. De uitwerking in deze regeli...
Ma, 26 Sep, 2022 om 2:53 PM