Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2023 en tot en met 30 juni 2024, inclusief:

- de toegestane huurverhoging in de vrije sector per 1 januari 2023;

- de maximale gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie voor 2023;

- de toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen (niet-vrije sector) per 1 juli 2023, inclusief de hogere huurverhoging voor zeer lage huren (onder € 300) en de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging;

- de toegestane huurverhoging voor kamers, woonwagens en standplaatsen per 1 juli 2023;

- de mogelijkheid van tijdelijke huurkorting;

- en (onder voorbehoud van instemming door de Eerste Kamer) de huurverlaging naar € 575,03 voor huurders van een woning of woonwagen van een woningcorporatie en met een laag inkomen.


MG 2023-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024


Bron: Rijksoverheid (documenten woningcorporaties)