Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2022 en tot en met 30 juni 2023, inclusief:

  • de toegestane huurverhoging in de vrije sector per 1 januari 2022
  • de maximale gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie voor 2022
  • de toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen (niet-vrije sector) per 1 juli 2022, inclusief de hogere huurverhoging voor zeer lage huren (onder € 300) en de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging
  • de toegestane huurverhoging voor kamers, woonwagens en standplaatsen per 1 juli 2022
  • de mogelijkheid van tijdelijke huurkorting


MG 2022-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023


Bron: Rijksoverheid (documenten woningcorporaties)