Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV)

In het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015 zijn de spelregels voor woningcorporaties uitgewerkt. Het BTiV is een nadere invulling van de herziene Woningwet en bevat regels over de toelatingen, rechtsvormen, organisatie van een corporaties, het bestuur, de financiering maar bijvoorbeeld ook regels over investeringen in niet-DAEB vastgoed.


Download 'BTIV (geldend van 1-8-2022 t/m heden)Bron: Wet- en regelgeving woningcorporaties