dVi2023

Definitief gegevensmodel dVi 2023 en overzicht wijzigingen dVi2023
In de bijlage is het definitieve gegevensmodel van de Verantwoordingsinformatie 2023 (dVi) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2023 valt uiteen in de wet...
Do, 7 Dec, 2023 om 1:23 PM
Accountantsprotocol dVi 2023
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) steunt bij het uitvoeren van de toezichtstaken op de controlewerkzaamheden van de accountants bij woningcorporaties. He...
Do, 28 Sep, 2023 om 12:03 PM