dVi2023

Definitief gegevensmodel dVi 2023 en overzicht wijzigingen dVi2023
In de bijlage is het definitieve gegevensmodel van de Verantwoordingsinformatie 2023 (dVi) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2023 valt uiteen in de wet...
Wo, 8 Mei, 2024 om 10:29 AM
Kennissessie dVi2023
Op 12 maart jongstleden heeft de kennissessie voor de dVi2023 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben de convenantpartijen aanvullende toelichting g...
Ma, 22 Apr, 2024 om 1:34 PM
Accountantsprotocol dVi 2023
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) steunt bij het uitvoeren van de toezichtstaken op de controlewerkzaamheden van de accountants bij woningcorporaties. He...
Di, 26 Mrt, 2024 om 10:58 AM
Sjabloon WOZ-bezitstabel 2023
Als u de gegevens voor de .csv-bezitstabel al heeft staan in een .csv-bestand, dan kunt u voor de controle van de gegevens het sjabloon van de WOZ-bezitstab...
Do, 22 Feb, 2024 om 1:38 PM
Inhoudelijke handleiding dVi2023 & WOZ-bezitstabel
Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties financiële en niet-financiële (verantwoordings)informatie aanleveren. Via het SBR-wonen portaal worden ...
Di, 21 Mei, 2024 om 11:31 AM
Handleiding proces dVi2023 & WOZ-bezitstabel
In deze handleiding laten we aan de hand van schermafbeeldingen zien welke stappen u moet doorlopen voor het indienen van de dVi2023.
Ma, 29 Apr, 2024 om 1:00 PM