Op 12 maart jongstleden heeft de kennissessie voor de dVi2023 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben de convenantpartijen aanvullende toelichting gegeven op de nieuwe (en enkele reeds bestaande) onderdelen, en zijn zij ingegaan op de vragen vanuit de woningcorporaties. Het was helaas niet mogelijk om op alle gestelde vragen uitgebreid in te gaan. Desalniettemin zijn alle vragen genoteerd. In onderstaande documenten zijn zowel de presentatie als een overzicht van alle gestelde vragen, inclusief de verstrekte antwoorden, opgenomen.*04-04-2024: rectificatie mb.t. BAG-id. In de eerste versie was opgenomen dat bij meerdere BAG-id's menn een scheidingsteken kon gebruiken in de WOZ-bezitstabeld. Dit blijkt technisch niet mogelijk te zijn. In de nieuwe versie is opgenomen om de BAG-id op te nemen welke hoort bij het opgegeven adres.


*22-04-2024: nadere toelichting 2.10 sloop-nieuwbouw