dPi 2022

Gegevensmodel dPi 2022
Het gegevensmodel dPi2022 is op dinsdag 1 maart 2022 door Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Het gege...
Di, 8 Mrt, 2022 om 12:52 PM
Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022
De komende tijd stellen corporaties hun meerjarenbegroting en dPi 2022 op. De Autoriteit Woningcorporatie (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)...
Ma, 26 Sep, 2022 om 3:03 PM
Inhoudelijke handleiding dPi 2022
De inhoudelijke toelichting gaat in op de belangrijkste onderdelen van de dPi 2022. In de dPi 2022 zijn er geen wijzigingen in de gegevensuitvraag ten opzic...
Ma, 10 Okt, 2022 om 10:51 AM
Bestuursverklaring dPi 2022 (uploaden als bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij...
Vr, 14 Okt, 2022 om 9:20 AM
Handleiding werking portaal dPi 2022
In deze handleiding werking van portaal van SBR-wonen voor dPi 2022 leggen wij stapsgewijs uit hoe het portaal werkt. Het gaat om de volgende stappen: - al...
Ma, 10 Okt, 2022 om 10:52 AM
Toelichting: Onderhoud in meerjarenbegroting en beleidswaarde
Het memo onderhoud en beheer opgenomen in RTIV geeft kaders voor verantwoording van onderhouds- en beheerkosten. Naar aanleiding van enkele praktijkvoorbeel...
Ma, 31 Okt, 2022 om 4:36 PM
Gegevensdefinities
Met gegevensdefinities wil SBR-wonen de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie in de gegevensopvraag dPi en dVi verder verbeteren en het proces van...
Vr, 14 Okt, 2022 om 9:20 AM