Het gegevensmodel dPi2022 is op dinsdag 1 maart 2022 door Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomie.
 

Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. In dPi 2022 zijn er ten opzichte van dpi 2021 geen wijzigingen aangebracht.