Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij te voegen. U gebruikt hiervoor de naamconventie bestuursverklaring