dVi 2020

Handleiding SBR-wonen met toelichting op de uitvraag van de dVi2020, WOZ-bezitstabel en de Aedes Benchmark
Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties financiële en niet-financiële (verantwoordings)informatie aanleveren. Via het SBR-wonen portaal worden de...
Wo, 5 Mei, 2021 om 12:18 PM
Handleiding proces indienen dVi2020 en de Aedes benchmark
In deze handleiding laten we aan de hand van schermafbeeldingen zien welke stappen u moet doorlopen voor het indienen van de dVi2020 en de Aedes-benchmark.D...
Do, 1 Apr, 2021 om 9:59 AM
Definitieve gegevensmodel voor de verantwoordingsinformatie 2020 (dVi 2020) en ABM (gepubliceerd in de Staatscourant)
In de bijlage is het concept gegevensmodel dVi 2020 opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2020 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes be...
Do, 4 Feb, 2021 om 12:33 PM
Overzicht wijzigingen dVi 2020 (per hoofdstuk)
In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2020 ten opzichte van dVi 2019 opgenomen.  De SBR-wonen rappo...
Di, 17 Nov, 2020 om 1:31 PM
Accountantsprotocol dVi 2020
Het accountantsprotocol voor verslagjaar 2020 is gepubliceerd. Dit is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarverantwoordingen (jaarversl...
Wo, 7 Okt, 2020 om 4:13 PM
Sjabloon WOZ-bezitstabel
Als u de gegevens voor de .csv-bezitstabel al heeft staan in een .csv-bestand, dan kunt u voor de controle van de gegevens het sjabloon van de WOZ-bezitstab...
Ma, 31 Mei, 2021 om 11:58 AM
Sjabloon Aedes-benchmark
Als u de gegevens voor de .csv- Aedes-benchmark al heeft staan in een .csv-bestand, dan kunt u voor de controle van de gegevens het sjabloon van de WOZ-A ge...
Ma, 29 Mrt, 2021 om 9:59 AM
Bestuursverklaring dVi 2020 (uploaden als PDF bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij...
Do, 1 Apr, 2021 om 9:32 AM
Instructiefilmpjes dVi
(stap 2) Valideren van de WOZ_bezitstabel:  (stap 3) Inloggen in het portaal en invullen van de dVi-rapportage: (stap 4) M...
Di, 30 Mrt, 2021 om 3:15 PM
Instructiefilmpje stappenplan proces indienen Aedes-benchmark
Do, 1 Apr, 2021 om 9:33 AM
Hulpsheet gegevensmodel dVi2020
Vanwege eerdere openstelling van het SBR-wonen portaal voor dVi2020 verwacht SBR-wonen dat het gebruik van een ondersteunende Excel-hulpsheet in beginsel ni...
Di, 13 Apr, 2021 om 11:16 AM