dVi 2020

Definitieve gegevensmodel voor de verantwoordingsinformatie 2020 (dVi 2020) en ABM
In de bijlage is het concept gegevensmodel dVi 2020 opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2020 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes be...
Di, 24 Nov, 2020 at 1:52 PM
Overzicht wijzigingen dVi 2020 (per hoofdstuk)
In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2020 ten opzichte van dVi 2019 opgenomen.  De SBR-wonen rappo...
Di, 17 Nov, 2020 at 1:31 PM
Accountantsprotocol dVi 2020
Het accountantsprotocol voor verslagjaar 2020 is gepubliceerd. Dit is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarverantwoordingen (jaarversl...
Wo, 7 Okt, 2020 at 4:13 PM