Het accountantsprotocol voor verslagjaar 2020 is gepubliceerd. Dit is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarverantwoordingen (jaarverslag en dVi) van corporaties over 2020 moeten controleren.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert jaarlijks een geactualiseerd accountantsprotocol in samenspraak met BZK en andere belanghebbenden. 


Download 'Accountantsprotocol dVi 2020'


Bron: Publicatie Accountantsprotocol dVi 2020