dPi 2018

Veranderingen en aandachtspunten dPi 2018
Voor het invullen van de dPi 2018 wordt gebruik gemaakt van een nieuw portaal. In dit document wordt beknopt ingegaan op de belangrijkste veranderingen ten ...
Vr, 9 Nov, 2018 om 6:50 AM
Inhoudelijke handleiding dPi 2018
De inhoudelijke toelichting gaat in op de belangrijkste onderdelen van de dPi 2018 en de wijzigingen in de gegevensuitvraag ten opzichte van voorgaand jaar.
Vr, 9 Nov, 2018 om 6:44 AM
Handleiding Werking Portaal dPi 2018
In deze handleiding werking van portaal van SBR-wonen voor dPi 2018 leggen we stapsgewijs uit hoe het portaal werkt. Het gaat om de volgende stappen: - alg...
Ma, 12 Nov, 2018 om 4:14 PM
Instructiefilmpjes
* Inloggen eHerkenning:  * Invullen gegevens: * Navigatie in het portaal: * Errors en warnings: * Overzichtspagina, bij...
Do, 8 Nov, 2018 om 3:55 PM
Bestuursverklaring dPi 2018 (uploaden als PDF bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij...
Do, 1 Nov, 2018 om 11:59 AM
Overzicht validaties en meldingsteksten
In bijgaand Excel-bestand is een overzicht opgenomen met alle validaties en meldingsteksten die in het portaal kunnen voorkomen. Daarbij is er extra uitleg ...
Ma, 26 Nov, 2018 om 10:05 AM
Gegevensmodel dPi 2018 (aug 2018)
Het gegevensmodel dPi 2018 kan gebruikt worden ter voorbereiding voor het invullen in het portaal.
Di, 30 Okt, 2018 om 4:29 PM
Hulpsheet model dPi 2018 (incl. formules)
Deze hulpsheet is bedoeld om u te ondersteunen bij het oplossen van warnings en errors.
Do, 29 Nov, 2018 om 11:15 AM