Voor het invullen van de dPi 2018 wordt gebruik gemaakt van een nieuw portaal. In dit document wordt beknopt ingegaan op de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de opvraag dPi 2017 en de aandachtspunten bij dPi 2018. Voor een uitgebreide toelichting op dPi 2018 wordt verwezen naar de inhoudelijke handleiding dPi 2018.