In bijgaand Excel-bestand is een overzicht opgenomen met alle validaties en meldingsteksten die in het portaal kunnen voorkomen. Daarbij is er extra uitleg bij de validaties opgenomen.