dPi 2021

Inhoudelijke handleiding dPi 2021
De inhoudelijke toelichting gaat in op de belangrijkste onderdelen van de dPi 2021 en de wijzigingen in de gegevensuitvraag ten opzichte van voorgaand jaar.
Ma, 22 Nov, 2021 om 3:29 PM
Bestuursverklaring dPi 2021 (uploaden als bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij...
Vr, 22 Okt, 2021 om 9:36 AM
Overzicht wijzigingen dPi2021 (per hoofdstuk)
Het overzicht in de bijlage bevat een weergave van alle wijzigingen in het gegevensmodel dPi2021 ten opzichte van gegevensmodel dPi2020.
Ma, 22 Mrt, 2021 om 4:24 PM
Gegevensmodel dPi2021
Het gegevensmodel dPi2021 is op maandag 15 maart 2021 door Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Het ge...
Di, 22 Jun, 2021 om 11:42 AM
Handleiding werking portaal dPi 2021
In deze handleiding werking van portaal van SBR-wonen voor dPi 2021 leggen wij stapsgewijs uit hoe het portaal werkt. Het gaat om de volgende stappen: - al...
Vr, 22 Okt, 2021 om 9:36 AM
Toelichting: De (meerjaren)begroting
Aw en WSW constateren dat de afwijking tussen begroting en realisatie soms wel erg groot is. Zij vragen daarom nogmaals aandacht voor het kader dat in de Ha...
Do, 22 Jul, 2021 om 10:02 AM
Toelichting: Onderhoud in meerjarenbegroting en beleidswaarde
Het memo onderhoud en beheer opgenomen in RTIV geeft kaders voor verantwoording van onderhouds- en beheerkosten. Naar aanleiding van enkele praktijkvoorbeel...
Wo, 22 Sep, 2021 om 10:54 AM
Gegevensdefinities
Met gegevensdefinities wil SBR-wonen de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie in de gegevensopvraag dPi en dVi verder verbeteren en het proces van...
Vr, 22 Okt, 2021 om 9:36 AM