dVi 2019

Handleiding met toelichting op de uitvraag van de dVi2019 en de opbouw van de WOZ-bezitstabel
Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties financiële en niet-financiële (verantwoordings)informatie aanleveren. Via het SBR-wonen portaal worden de...
Vr, 17 Apr, 2020 om 3:23 PM
Handleiding proces indienen dVi2019
In deze handleiding laten we aan de hand van schermafbeeldingen zien welke stappen u moet doorlopen voor het valideren van de WOZ-bezitstabel (stap 2) en ve...
Vr, 17 Apr, 2020 om 3:24 PM
Definitief gegevensmodel dVi2019 (gepubliceerd in de Staatscourant)
Het bijgevoegde definitieve gegevensmodel dVi2019 is 20 februari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.Het dVi-model is mede dankzij de Stuurgroep VIW en in...
Do, 20 Feb, 2020 om 12:51 PM
Concept gegevensmodel voor de verantwoordingsinformatie 2019 (dVi 2019)
In de bijlage is het concept gegevensmodel dVi 2019 opgenomen. Het model is afgestemd in de Expertgroep. Hierin bespreken vertegenwoordigers van Aedes en ee...
Do, 19 Dec, 2019 om 1:16 PM
Bestuursverklaring dVi 2019 (uploaden als PDF bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij...
Wo, 24 Jun, 2020 om 10:53 AM
Overzicht wijzigingen dVi 2019 (per hoofdstuk)
In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2019 ten opzichte van dVi 2018 opgenomen.  
Wo, 17 Jul, 2019 om 9:54 AM
Accountantsprotocol dVi 2019
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2019. In het protocol stelt de Aw eisen aan de we...
Do, 10 Okt, 2019 om 1:55 PM
Hulpsheet gegevensmodel dVi2019
Deze hulpsheet kunt u gebruiken ter voorbereiding op het invoeren van de dVi2019 gegevens in het portaal
Do, 30 Jul, 2020 om 10:50 AM
Sjabloon WOZ-bezitstabel
Als u de gegevens voor de .csv-bezitstabel al heeft staan in een .csv-bestand, dan kunt u voor de controle van de gegevens het sjabloon van de WOZ-bezitstab...
Do, 2 Apr, 2020 om 9:46 AM