Het bijgevoegde definitieve gegevensmodel dVi2019 is 20 februari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.Het dVi-model is mede dankzij de Stuurgroep VIW en input vanuit het Expertteam, bestaande uit onder andere woningcorporaties, tot stand gekomen. 

Na review van de beta-versie van de taxonomie zijn enkele naamgevingen in de uitvraag aangepast. Dit is het gevolg van hergebruik van bestaande elementen in de taxonomie.