Ja, dat kan net als voorgaande jaren. Het format 'aanmaak csv' in het hulpsjabloon Aedes-benchmark is zodanig opgezet dat u uw gegevens zowel op eenheidsniveau als complexgewijs kunt aanleveren. In het geval van een complexgewijze aanlevering laat u de kolom eenheidscode leeg en vult u in de kolom F 'aantal woningen' een meervoud aan woningen in.