Ja, de specificatie van onderhoudskosten naar vhe- of complexniveau is – net als voorgaande jaren - optioneel. Het is voor de kwaliteit van de Aedes-benchmark echter wel belangrijk dat zoveel mogelijk corporaties deze gegevens aanleveren. Indien u toch wenst om de onderhoudskosten op corporatieniveau (TI-niveau) wenst in te dienen dan hoeft u geen bijlage (Aedes-benchmarktabel) te uploaden.