Indien u de foutmelding 'het geüploade onderhoudsreferentiebestand (abm.csv) behoort niet bij deze rapportage' krijgt bij het verzenden van de Aedes-benchmark, dan betekend dit dat het CSV-bestand welke u als bijlage heeft toegevoegd, niet het CSV-bestand is die in beginsel is gevalideerd in de validatieservice en waarvan een XBRL-bestand is gemaakt, die vervolgens is geüpload in het SBR-wonen portaal. De HASH (controlegetal) welke in het XBRL-bestand staat sluit dan niet aan met de HASH welke het portaal berekend over het CSV-bestand. De HASH van het CSV-bestand verschijnt in de validatieservice, nadat een juiste CSV is geüpload.


Oorzaken van de melding kunnen zijn:

- Er zijn gegevens gewijzigd in het CSV-bestand.

- Er is een andere of onjuiste versie van het CSV-bestand geüpload.