dVi 2022

Definitief gegevensmodel dVi 2022 en overzicht wijzigingen dVi2022
In de bijlage is het definitieve gegevensmodel de Verantwoordingsinformatie 2022 (dVi) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2022 valt uiteen in de wetteli...
Ma, 31 Okt, 2022 om 4:10 PM
Accountantsprotocol dVi 2022
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) steunt bij het uitvoeren van de toezichtstaken op de controlewerkzaamheden van de accountants bij woningcorporaties. He...
Ma, 26 Sep, 2022 om 9:54 AM
Inhoudelijke handleiding dVi2022 & WOZ-bezitstabel
Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties financiële en niet-financiële (verantwoordings)informatie aanleveren. Via het SBR-wonen portaal worden de...
Wo, 12 Jul, 2023 om 4:18 PM
Handleiding proces dVi2022 & WOZ-bezitstabel
In deze handleiding laten we aan de hand van schermafbeeldingen zien welke stappen u moet doorlopen voor het indienen van de dVi2022.
Ma, 27 Mrt, 2023 om 11:44 AM
Sjabloon WOZ-bezitstabel
Als u de gegevens voor de .csv-bezitstabel al heeft staan in een .csv-bestand, dan kunt u voor de controle van de gegevens het sjabloon van de WOZ-bezitstab...
Do, 11 Mei, 2023 om 4:42 PM
Bestuursverklaring dVi 2022 (uploaden als PDF bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij...
Ma, 27 Mrt, 2023 om 11:45 AM