In het nieuwsbericht van 27 september 2023 lichtte de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toe welk proces wordt doorlopen om tot het definitieve handboek 2023 te komen. Hierin stond ook vermeld dat het definitieve handboek marktwaardering 2023 wordt gepubliceerd nadat de Aw in februari/maart 2024 voor een grote groep basisversie corporaties een doorrekening heeft laten maken van de waarderingsuitkomsten.

Deze doorrekening is inmiddels gedaan. Hieruit blijkt dat de sterke WOZ-waardeontwikkeling 2022-2023 een hogere marktwaardeontwikkeling in de basisversie oplevert dan wenselijk is op basis van het marktbeeld. De Aw voert daarom een aanpassing in het handboek door. Het gaat om wijzigingen van de disconteringsvoet in de tabellen 33 en 36 van het handboek. Zoals in het eerdere nieuwsbericht staat, publiceert de Aw het definitieve handboek marktwaardering 2023 uiterlijk op 31 maart 2024.


BRON: Nieuwsbericht Aw