De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het validatierapport van het handboek marktwaardering 2022 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat dit jaar de hoogste validatiescore is behaald sinds het bestaan van het handboek marktwaardering. Verder heeft de Aw afspraken met de accountants gemaakt over de kwaliteitswaarborging van het handboek marktwaardering 2023.