In de gegevensopvraag dPi wordt de aanduiding ‘forecast’ gebruikt. Het betreft de gegevens over de vermoedelijke uitkomsten (forecast) van het, veelal niet (volledig) afgesloten verslagjaar. We hebben het daarom ‘forecast verslagjaar’ genoemd. Het betreft derhalve niet de prognose van het verslagjaar. Bedoeld wordt de, voor zover bekend, realisatie en eventueel aangevuld met een schatting over de nog niet vastgestelde (verstreken) maand(en).