Alle bedragen moeten in euro’s worden ingevuld en niet in x 1.000 euro. Een bedrag van honderdduizend honderddrieëndertig euro wordt bijvoorbeeld als 100.133 opgenomen en niet als 100. Daarnaast is het niet de bedoeling om af te ronden op hele bedragen, in dit voorbeeld vult u dus 100.133 in en niet 100.000.