Op grond van de woningwet (art. 44a) moet het databestand van de dPi2024 en alle opgevraagde bijlagen vóór 15 december 2024 zijn aangeleverd bij de uitvragende partijen. De dPi2024 dient u samen met de door uw toezichthoudend orgaan goedgekeurde meerjarenbegroting in.