Na controle kan het voor komen dat Aw en/of WSW de corporatie verzoeken om een nieuwe versie van de dVi aan te leveren. Dit kan vrij eenvoudig door een aangeleverd rapport te kopiëren (onder status van aanlevering). Het maakt niet uit of u daarvoor de (reeds verzonden) rapportage aan het WSW, Aw of BZK kiest, deze zijn gelijk aan elkaar. Deze kunt u na het kopiëren vinden onder ‘voltooide rapportages’. 


  1. Moet u correcties doorvoeren in de dVi-rapportage? Dan kunt u kiezen voor de knop 'rapportage bewerken'. Na bewerking kunt u de rapportage weer voltooien en opnieuw indienen.

  2. Moet u correcties doorvoeren in de WOZ-bezitstabel? Dan verwijzen wij u graag naar het Sjabloon dat u kunt gebruiken bij het opstellen van de WOZ-bezitstabel en de toelichting om deze te combineren met de overige gegevens van de dVi.

  3. Indien de gegevens niet aangepast hoeven te worden, maar enkel nieuwe bijlagen meegestuurd dienen te worden, kunt u na het maken van een kopie, het bericht direct versturen met de juiste bijlagen. U hoeft in dit geval niet de rapportage te bewerken. 


Om de dVi opnieuw aan te leveren dient u wel wel altijd alle bijlagen weer up te loaden.