De dVi-rapportage heeft een wettelijke grondslag. Er rust een verantwoordelijkheid op corporaties om rapportages aan te leveren welke voldoen aan de gestelde kwaliteitsaspecten. Dit betekent dus ook dat ondanks dat het invoerportaal van SBR- wonen een aantal vrije invoervelden kent, corporaties worden geacht alle gevraagde gegevens (indien van toepassing) juist en volledig te rapporteren.