Indien u de foutmelding 'de geüploade WOZ-bezitstabel (CSV) behoort niet bij deze rapportage' krijgt bij het verzenden van de dVi, dan betekend dit dat het CSV-bestand welke u als bijlage heeft toegevoegd, niet het CSV-bestand is die in beginsel is gevalideerd in de validatieservice en waarvan een XBRL-bestand is gemaakt, die vervolgens is geüpload in het SBR-wonen portaal. De HASH (controlegetal) welke in het XBRL-bestand staat sluit dan niet aan met de HASH welke het portaal berekend over het CSV-bestand. De HASH van het CSV-bestand verschijnt in de validatieservice, nadat een juiste CSV is geüpload.


Oorzaken van de melding kunnen zijn:

- Er zijn gegevens gewijzigd in het CSV-bestand.

- Het CSV-bestand is geopend, opgeslagen en weer afgesloten. Ook als hier inhoudelijk niets in is aangepast, verandert de HASH. Dit komt doordat kolom U en P in het CSV op 2 decimalen moeten staan. Als men een CSV-bestand opent, dan worden de decimalen welke eindigen op een 0 als laatste getal achter de komma aangepast naar 1 decimaal. Als men het CSV opslaat dan behoudt het bestand deze 'automatische' wijziging. De oplossing hiervoor is om kolommen U en P weer op twee decimalen te zetten.

- Er is een andere of onjuiste versie van het CSV-bestand geüpload.