Alle activiteiten van een WOM moeten in de opgave voor geconsolideerde Niet-DAEB verbindingen worden verwerkt. In dit geval is de positie in de consolidatie van de verbindingen belangrijker dan het onderscheid naar DAEB en Niet-DAEB.