De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi2022 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi2022. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2022.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2022 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.