Op 16 december jl. publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een update van het handboek marktwaardering 2021. Daarin verwerkte de Aw het gewijzigde tarief van de verhuurderheffing. Deze update van het handboek kondigde de Aw al aan bij de publicatie van het handboek op 29 oktober. 

Dit waarderingshandboek beoogt de toegelaten instellingen te ondersteunen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen. Daarnaast levert dit handboek een bijdrage aan uniformering en transparantie van de waarderingen bij alle toegelaten instellingen, mede door de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten.


Download '(update) Handboek marktwaardering 2021'


Bron: Publicatie handboek marktwaardering