De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceerde op 29 oktober 2021 het handboek marktwaardering 2021. Dit handboek beschrijft hoe woningcorporaties de marktwaarde moeten bepalen van hun verhuurde vastgoed voor de jaarrekening van 2021. Daarnaast bevat het handboek voorschriften voor de bepaling van de beleidswaarde die in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen dient te worden.  


Download 'Handboek marktwaardering 2021'


Bron: Publicatie handboek marktwaardering