Vanwege het incidentele karakter maakt de saneringsheffing geen onderdeel uit van assetmanagement of propertymanagement en maken daardoor geen deel uit van de directe beheerkosten. De Aw bijdrage is qua categorie vergelijkbaar met het intern toezicht van een corporatie en maken daardoor ook geen onderdeel uit van de directe beheerkosten. Saneringsheffing en de Aw-heffing dienen onder ‘Overige organisatiekosten’ te worden verantwoord.