Middels een survey over de dVi2019 onder alle corporaties hebben wij gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. 117 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!


Voor de dVi 2019 geven de corporaties gemiddeld een overall-score van 7,3 (dVi2018: 7,1) . 

Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren, gaf 49% aan dat er geen verbeteringen nodig zijn. Er staan 2 belangrijke onderwerpen op de agenda: datakwaliteit en system-to-system. 


SBR-wonen is met de softwareleveranciers in overleg om hun software aan te passen en geschikt te maken voor het system-to-system aanleveren. SBR-wonen gaat de kwaliteit van de data met de uitvragende partijen en softwareleveranciers bespreken.