In deze handleiding laten we aan de hand van schermafbeeldingen zien welke stappen u moet doorlopen voor het valideren van de WOZ-bezitstabel (stap 2) en vervolgens voor het invullen van de dVi 2018 (stap 3), het geschikt maken van de rapportage voor ondertekening door de accountant (stap 4) en het indienen van de dVi2018 (stap 5).